Kalite Politikamız

  • Müşterilerimizin memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,
  • Zamanında hizmet performansını etkileyen tüm tedbirleri alarak güvenli, emniyetli ve verimli hizmet sunmayı,
  • Şirket bünyesindeki uygulamalarımızın iyileştirilmesi için tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımız ile olan işbirliğimizi geliştirmeyi,
  • Aidiyet duygusu olan çalışanlar için mutluluk duyacakları bir çalışma ortamı yaratmak, gelişimlerine yönelik gerekli tüm eğitimleri gerçekleştirmek ve sisteme her aşamada uygun katılımlarını sağlamayı,
  • Şartlara uygunluk sağlayarak süreçlerimizi çalışanlarımızla birlikte sürekli iyileştirmek ve geliştirmeyi,
  • Tüm faaliyetlerimizde risk ve fırsatları tespit etmeyi,
  • Doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanıp ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

Ve bu politikanın benimsenmesini, hedeflerimize yön göstermesi için sürekliliğini sağlamayı kabul ve taahhüt ediyoruz.